Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
SCIENCE : THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS (NIH 2001, USA)
 

9. De neurobiologie van emoties

Galen (Griekse arts, ge´nspireerd door Plato, leefde 5 eeuwen later)
had gedurende 1500 jaar invloed op de geneeskunde. Slechts recent krijgt zijn advies over het expirimentele pad meer kracht: we beginnen in detail te exploreren wat onze zintuigen ons vertellen en hoe emoties in mind, verstand en lichaam ervaren worden.

Dr. Richard Davidson (University Wisconsin)
Een emotie is een transductie proces waarbij de sociale wereld onder de huid terecht komt, het wordt geconcretiseerd in de sociale hersenen Het circuit is gericht op het begrijpen van sociale en emotionele informatie en be´nvloedt daarna de perifere biologie.Dit standpunt heeft wetenschappers een nieuwe uitdaging gegeven:
het begrijpen van de hersencircuits van de sociale hersenen, hoe het emoties verwerkt en hoe het relevante informatie van de omgeving verwerkt. Als we de precieze wegen leren kennen waarmee de hersenen emoties verwerken en ervaren zijn we op de koninklijke weg naar het lichaam.

Veel wetenschappelijk onderzoek is gericht op waar emoties in de hersenen worden verwerkt.
Met de nieuwe technologie wordt chemische en elektrische activiteit in de hersenen in kaart gebracht van de prefrontale cortex tot diep in de hersenen.
In de plaats van specifieke locaties voor specifieke emoties toont research eerder een onderling verbonden systeem van feedback en modulatie.De Amygdala

- Veel aandacht gaat naar deze hoog complexe structuren.
Ze zijn het centrum van de emotionele activiteit in de hersenen.
- Ze dienen als een centraal verwerkende eenheid

1. ze ontvangen complexe informatie van andere hersen regio's
2. ze moduleren de emotionele reactie
3. ze projecteren de boodschap terug in de keten

Angst en de Amygdala

-Dr Paul Whalen (University Wisconsin)
De taak van de amygdala is toezicht op de omgeving te houden nog voor je ervan bewust bent. De amygdala zijn dus extreem gevoelig in de detectie van bedreiging.
Experiment:
1. Subject blootgesteld aan een beeld van een bedreigend gezicht gemarkeerd in een reeks neutrale gezichten
2. Subject was alleen bewust van de neutrale gezichten maar de waakzame amygdala hadden de bedreiging geregistreerd

m.a.w
dankzij de amygdala kunnen wij via onbewuste mechanismen toezicht houden op de emotionele omgeving.

-Dr David Amaral (University California)
Een gezicht is slechts een gezicht ter hoogte van de temporale neo-cortex. Het wordt een kwaad gezicht ter hoogte van de amygdala.

Hypothese
De amygdala inhiberen gedrag en geven zo tijd om de stressor te evalueren en er aangepast op te reageren.

Dier experiment: stimuleren van de amygdala
1░ fase: dalen van de hartfrequentie: als het ware een - hartslag stoppende - angst laat het dier toe te stoppen en het niveau van angst in te schatten.
2░ fase: stijgen van de hartfrequentie: vecht vluchtreactie

-Dr Elisabeth Phelps (New York University)
Studie 1 persoon met iatrogene schade ter hoogte van amygdala (heelkunde)
"Ik wist dat er iets was om angst over te hebben maar ik voelde het niet."

Haar research suggereert de belangrijke rol van emoties, nl. ze regelen hoe we omgaan met bedreigingen en gelegenheden. Dit bepaalt dus of we al of niet overleven, het zijn organiseerde krachten over hoe we de wereld benaderen.

Studie apen
De groep met ge´nduceerde lesies in de amygdala.
1. nam geen tijd om complexe taken eerst te evalueren
2. toonden geen angst in andere experimenten
3. maakten onge´nhibeerde sociale contacten.
> 4. waren als het ware vriendelijker en aantrekkelijker beschoud door de andere apen
NB: lesies op heel jonge leeftijd gaf meer angst.

-Dr Michael Davis (Emory University School of Medicine)
De beschermende rol van emoties heeft natuurlijk ook een keerzijde (bv PTSD, fobie).
Hij plant klinische studies waarbij het proces van het uitdoven van angst aan de hand van exposure therapie wordt bijgestaan door chemische inhibitie van de amygdala (D-cyclosterine)

-Dr Richard Davidson
- Onderzoekers beginnen nu de fysiologie van de individuele emotionele respons te ontrafelen.
- bevindingen
1. depressie: meer frequent in geval van CVA links (prefrontaal)
m.a.w. de L Lemisfeer belangrijk voor positieve emoties
2. manie: meer frequent in geval van CVA rechts
- onderzoek
hersenactiviteit op positieve beelden is hoger links prefrontaal
hersenactiviteit op negatieve beelden is hoger rechts en ter hoogte van de amygdala
- na persoonlijkheidstest
1. positief ingestelde mensen: meer activiteit links prefrontaal
2. negatief ingestelde mensen: meer activiteit rechts
- apen met meer activiteit links hadden minder cortisol gedurende stress


-beschouwingen
Van bij de geboorte zijn er al individuele verschillen die een effect op de gezondheid kunnen hebben.
Deze verschillen zijn echter niet onveranderlijk, ze worden o.a. gevormd door ervaring, vooral herhaalde sociale ervaringen in het vroege leven.

Het begrijpen hoe deze factoren, biologisch en sociaal ons emotioneel antwoord en gezondheid be´nvloeden, kan nieuwe gelegenheden voor interventie openen:
biochemisch (medicamenten), psychotherapeutisch en zelfs door meditatie.

back