Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
SCIENCE : THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS (NIH 2001, USA)
 
7. Vroege omgeving

(Dr Michael Meaney (neurobiology, Mc Gill University)

Er is een verband tussen vroegere levenservaringen en gezondheidsrisico's

Risicofactoren
Kindermishandeling
Familiale problemen
Armoede
Emotionele verwaarlozing
Drugsgebruik
Depressie
Diabeten
Hartziekten

Vroege omgevingsfactoren be´nvloeden de ontwikkeling van neurale structuren wat de autonome, cognitieve, gedragsmatige en emotionele respons van stress be´nvloedt.

Rattentest:(hypothese)
- onderzoek van de fysiologie van de stress respons tot op niveau van genexpressie
- sterk gekoesterde ratten hebben meer receptoren ter hoogte van de hersenen voor substanties die de CRH productie (de kern van de stressrespons) inhiberen.

m.a.w.
door regelmatige tactiele stimulatie op jonge leeftijd ontwikkelen de hersenen zo dat de stress respons wordt gebufferd en dit doorheen het verdere leven

Moederratten verminderen hun koesterend gedrag onder invloed van substantie die de hormonale effecten van chronische stress stimuleert door toename van CRH en afname van Oxytocine (geeft aan de moeder gevoel van gelijkmoedigheid na de geboorte)

Wat betekent dit voor dysfunctionele menselijke families?
Stress ten gevolge van lage sociale status verandert de balans in CRH/oxytocine van de moeders Wat invloed heeft op het materneel gedrag en daardoor op de ů
hersenontwikkeling van de kinderen
emotioneel en cognitieve ontwikkeling
stress respons
en uiteindelijk de gezondheid


back