Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
SCIENCE : THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS (NIH 2001, USA)
 
6. SES (sociaal economisch status)

(Dr Nancy Adler, University of California, San Francisco)

-Interdiciplinair research naar de mechanisme waarmee een sociale variabele als SES biologische systemen tot op moleculair en dus ook op gezondheidsniveau be´nvloedt
-nader onderzoek naar de resultaten van de Whitehall studie (Engeland) waarin blijkt dat naarmate de sociale status daalt, de sterfte stijgt Focusvraag: Wat bepaalt SES als doorslaggevende factor

Onderzoeksniveau
Epidemiologisch (invloed van de omgeving 's pathogenen en cancerogenen in de verschillende groepen)
Psychologisch - cultureel (invloed van gezondheidsgedrag en blootstelling aan stressoren)
Neuro - immunologisch moleculair - biologisch (exploratie van interne veranderingen zoals invloed van een stressrespons op het cadiovasculair en immuunstelsel)

Besluit
SES is afhankelijk van waar het individu zich op de sociale ladder inschat Dit be´nvloedt sterk de endocriene respons op stressoren en dus hun kans een luchtweginfectie te ontwikkelen nadat ze aan dit virus werden blootgesteld
Nota
In deze studies blijken dominante dieren gezonder en langer te leven.

back