Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
SCIENCE : THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS (NIH 2001, USA)
 
4. De Mind en waarom we het hebben
(Antonio Damasio, University Iowa College of Medicine)

 • De hersenen zijn een objectief meetbaar orgaan (interesse wetenschap) dat nauw verbonden is met de mind (dit is ongekend terrein voor de wetenschap).


 • De mind is alleen toegankelijk voor de bezitter ervan en vindt haar oorsprong in de evolutie


 • Homeostase is de fysiologische respons die een levend organisme in innerlijk evenwicht houdt. In de evolutie staat homeostase centraal (in functie van "overleven") Vanuit de evolutie is er dus een adaptatiemechanisme ontwikkeld dat zowel lichaam, hersenen en mind omvat.

  vb: honger: oorsprong: tekort lichaamsenergie
          adaptatie: bewuste geest + gedrag -> vb naar de winkel

  Andere aspecten van de mind zoals: bewustzijn, ethiek, wet, creativiteit, religie, politiek, die we spontaan niet als deel van homeostase zien, kan men beschouwen als homeostase elementen op sociaal niveau.

 • Ook emoties en gevoelens dragen bij tot het behoud van evenwicht en homeostase in het lichaam.


 • Emoties:
  een verzameling fysiologische en gedragsmatige reacties die het organisme helpen te copen met bedreigingen en gelegenheden in de omgeving.

  vb: de vecht - vluchtreactie

  Dit heeft vooral waarde in de onmiddellijke situatie. Het is observeerbaar en meetbaar.

  Gevoelens:
  persoonlijke mentale ervaringen van die emoties
  Ze doen zich voor in de mind
  Ze kunnen bewust herinnerd worden
  Ze helpen te plannen voor toekomstig gedrag

  Zowel gevoelens als emoties helpen de ontwikkeling van het bewustzijn. De hersenen bouwen een mind en een gevoel van zelf op. Deze is dan door imaginatie en creativiteit gericht naar zelfbehoud.

  Al deze elementen hebben dus een bewezen, sterk adaptieve functie voor een complex organisme als de mens die probeert te overleven in een complexe fysieke en culturele omgeving.

  back