Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
SCIENCE : THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS (NIH 2001, USA)
 
2. Van dualiteit tot eenheid

De mens is aangetrokken tot DUALITEIT.
Deze visie kreeg duidelijk gevolg en kracht sedert René Decartes
- de geest is één realiteit
- de hersenen en het lichaam een ander

Deze cartesiaanse dualiteit verloor intussen haar macht voor een nieuwe onderverdeling (dualisme) in de wetenschap.
- de geest en de hersenen
- het lichaam

De laatste jaren echter is er groeiende interesse naar een nieuw mensenbeeld binnen de wetenschap: geest, hersenen en lichaam als 1 geïntegreerd organisme In dat nieuw mensbeeld gebeurt wetenschappelijk onderzoek naar de rol van emotie, gevoelens,… in gezondheid.

back