Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
SCIENCE : THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS (NIH 2001, USA)
 
12. Het innerlijk evenwicht herstellen (Sternberg)

Hoe beter we dit innerlijk evenwicht leren begrijpen, hoe beter we dit kunnen gebruiken om het evenwicht in het lichaam te herstellen en te optimaliseren. Door vooruitgang in supertechnologie heeft men bv kunnen aantonen dat immuun moleculen neuronen kunnen doden en dit heeft ertoe geleid dat men deze moleculen zocht in de hersenen van demente slachtoffers en bij mensen wiens geheugen langzaam verdwijnt. (bv Alzheimer, Aids)
Ratten r/ Deprenyl (antideppresivum)
Regeneratie van vezels in de milt
Herstelt verzwakt immuunsysteem (tgv leeftijd)

Anderzijds is de groeiende realisatie dat de meeste van deze genezende antwoorden van de hersenen zelf komen.
Net zoals chemisch onevenwicht in het lichaam psychologische effecten kan hebben op de hersenen, zo kunnen de hersenen lichaamschemie balanceren.

Door attitude, emoties en overtuigingen kunnen we het effect van stress omkeren en onszelf helpen beter worden.
Terzelfdertijd kan begrip van de biologische onderliggende mechanismen ons de limitaties van het zelfhulp systeem doen onderkennen.

De Mind-Body connectie is reŽel.
Dit herkennen biedt een enorme gelegenheid voor samenwerking tussen de verschillende researchdisciplines en is een gelegenheid voor verzoening tussen de research en het grote publiek.

back