Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
SCIENCE : THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS (NIH 2001, USA)
 

11. Moleculair Neuro Endocriene en neurale factoren in inflammatoire en infectieuze ziekten

Dr Esther Sternberg:
"The balance within: the science connecting health and emotions"
Zij bestudeert neurale en chemische interacties die hersenen, immuunstysteem en hormoonproducerende organen verbinden.
Haar fundamentele vraag is "Kan stress jou ziek maken?" Connectie is daarbij de sleutelterm.
Vele jaren hebben endocrinologen, neurologen, immunologen en andere specialisten onafhankelijk van elkaar gewerkt. Nu blijken antwoorden te komen door de verschillende perspectieven naast elkaar te leggen. 

the paths of communication
De hersenen en het immuunsysteem communiceren met elkaar op verschillende manieren. Deze afbeelding toont hoe cytokines, geproduceerd door immuuncellen, migreren door de bloedstroom of signaalzenuwen om de hypothalamus te activeren. Deze secreteert dan CRH, waardoor de hormonale cascade van de stressrespons wordt geactiveerd, welke dan de immuunrespons inhibeert.


 


IL1 is een belangrijk cytokine: het heeft een controlerende werking in het immuunsysteem (synthese aan de hand van recombinante technologie) Het wordt ook gevormd in verschillende delen van de hersenen.
Ge´njecteerd in bloedstroom of weefsel geeft dit een stijging van ACTH en corticosterone met daartussen een cascade van endocriene en sympathische acties met de hersenen als initiator en moderator.

the paths of communication


 

Te hoog of laag CRH hebben invloed op gedrag en immuunstelsel (vatbaarheid voor inflammatoire ziektes)


Lewis states (California)
  CRH    corticosterone
+ arthritis, inflammatoire ziekten
+ zorg jongen
+ rustig
Fisher states (New York)
  CRH    corticosterone
'R' tegen inflammatoire ziekten
- zorg jongen
+ actief, nerveus, angstig


Hormonen zijn echter geen lotsbestemming.
Als men    CS ratten laat opgroeien bij    CS, zal hun CS nabij dit van hun "moeders".Dr George Chrousos, endorcinoloog (national institute of Child and human development)
Moleculaire studies die het hormonal verband aantonen tussen bepaalde ziekten en gedrag. Glucocoticostero´den (adrenals)
- Majerne inhibitie immuunsysteem / inflammatoire ziekten
- Krachtige invloed op de emoties/ psychologische dysfuncties
Patienten met depressie hebben ofwel een abnormaal hoog of abnormaal laag gehalte gluco CS (reflecteert hoge of lage CRH, het hersenstresshormoon)

Dr Valentino Rita (Children hospital Philadelphia)
Locus Ceruleus helpt gefocuste aandacht
Onder invloed van stress: hersenen: scannen->focussen (survival mechanisme)
Invloed vicerale systeem: colondistentie blaascontractie
Zo kan chron stress ook bijdragen tot blaas en colonpathologie

Dr Jonathan Ashwell (national cancer institute)
T cellen die niet afsterven geven auto immune ziekten
Dit niet afsterven wordt medebepaald door de glucocorticoid receptors
Door receptormodulatie is soms genezing mogelijk (muizen)

Dr Roland Martin
Rolipram antidepressivum inhibeert de inflammatoire activiteit van CZS igv M.S.
PDE 4 dat ge´nhibeert wordt is zowel betrokken in de depressie als de inflammatieSamenvattend:
Stressignalen activeren neurale en endocriene mechanismen
Hypothalans (CRH) -> hypofyse -> bijnier -> cortisol
Te veel -> + infectie
Te weinig -> + inflammatie

Onder invloed van stress (multipel bv verschillende infecties of chronisch bv extreme oefening, sociaal, ů), ervaart het organisme een allostatische belasting  te hoge stress op het immuunsysteem    de stress respons faalt  burnout

Stress kan dus ziekte veroorzaken (Dr Sternberg)
De moleculen vrijgemaakt door het stressrepons systeem kunnen inhiberend werken op het vrijmaken van moleculen in het immuunsysteem via precieze hormonale en neurale reacties.
Deze complexe chemische en elektrische processen houden elkaar in een delicaat evenwicht tot er iets ontspoort.

back