Mind Body Medicine

MBM
Missie
Model
Doelgroepen
Science
Research
 
 
 
 
 
 
SCIENCE: THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS
(NIH 2001, USA, verslag van de interdisciplinaire 3-daagse conferentie)
1. Inleiding

2. Van dualiteit naar eenheid

3. Interdisciplinaire samenwerking

4. De "Mind" en waarom we het hebben

5. Het onzichtbare in kaart brengen

6. Sociaal-economische status

7. Invloed van vroege omgeving

8. De biologie van sociale interacties

9. De neurobiologie van emoties

10. Stress en meditatie

11. Moleculaire, neuro-endocriene en neurale factoren in inflammatoire and infectueuze ziekten

12. Het innerlijke evenwicht herstellen


back