Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
Wetenschappelijk Onderzoek
mindbody.be

I Inleiding
Lopende M/B research is multidisciplinair en richt zich op:

1. onderzoek op moleculair, cellulair, weefsel en orgaanniveau
2. onderzoek op gedragsmatige, psychosociaal en spiritueel niveau
3. onderzoek in verschillende klinische disciplines (eerste lijn, cardiologie, neurologie, oncologie, heelkunde, verloskunde, en gynaecologie)
4. onderzoek op maatschappelijk niveau (gezondheidszorg en opvoeding bv verbeterde resultaten en minder absenteďsme in school, Journal of Research and Development in Education, Volume 33, pag 156-165, 2000)

Het ter beschikking stellen van deze informatie wil de eerste drie barričres opheffen voor integreren van Mind Body Medicine in de hoofdstroom van klassieke geneeskunde.

Mogelijke barričres voor integratie van MBM:

1. een tekort aan kennis over de bestaande wetenschappelijke data bij medici, paramedici, researchers in andere disciplines, patiënten, mutualiteiten en overheidsinstellingen.
2. een bias tegen MBM interventies als minderwaardige wetenschap
3. een bias door de gewoonte bril: medicatie, heelkunde en procedures
4. inadequate verzekering voor deze behandeling


De integratie van MBM in de klassieke stroom:

1. is beter voor gezondheid en welzijn.
2. vult de traditionele geneeskunde (heelkunde, procedure, medicatie) aan op een wetenschappelijke, veilige en kostbesparende manier.
3. is economisch voordelig.


back