Mind Body Medicine

MBM
Missie
Model
Doelgroepen
Science
Research
 
 
 
 
 
 
Missieverklaring
mindbody.be

1. MBM wil zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de mens bevorderen.Daarvoor wordt een geÔntegreerde gezondheidszorg aangeboden,gebaseerd op de recentste multidisciplinaire wetenschappelijke onderzoeken.

2. MBM wil de levenskwaliteit (morbiditeit) van mensen met chronische ziekten verbeteren. Voor sommige populaties is ook een effect op de mortaliteit aangetoond. (o.a. kanker)

3. MBM wil de patiŽnt bewust maken van de actieve rol die hij in zijn gezondheid kan spelen.Alle informatie wordt m.b.v. een gezondheidsplan gedragsmatig geÔmplementeerd.

4. MBM richt zich op de eerste plaats op specifieke patiŽntenpopulaties(secundaire preventie). De programma's zijn ook heilzaam voor mensen die hun geestelijke en fysieke gezondheid willen optimaliseren (primaire preventie).

5. Parallel met de programma's wordt klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht.
In de 1į fase richt deze zich op het objectieveren en kwantificeren van psychologische en fysieke parameters. Ook symptomen en medicatiegebruik worden opgevolgd, wijzigingen door de behandelende arts worden genoteerd. In een 2į fase willen we lange termijn effecten evalueren op:

1. morbiditeit
2. medicatie
3. mortaliteit

6. Via deze website krijgen (para)medici informatie over de recente ontwikkelingen in Mind/Body Medicine . Deze website biedt ook informatie over MBM programma's voor patiŽnten in BelgiŽ.

7. Het project wil een multidisciplinair samenwerkingsverband creŽren. Dit enerzijds om de kwaliteit van de aangeboden diensten op peil te houden en anderzijds om de MBM infrastructuur in Vlaanderen beter uit te bouwen.

8. Doelstellingen naar de toekomst:

1. opleiding MBM verzorgen voor gezondheidsverleners
2. gezondheidseducatie uitbreiden naar andere populaties
3. samenwerkingsverband steeds verder uitbreiden