Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
Doelgroepen: Menopauze Programma
mindbody.be
 
Menopauze Programma
Menopauze kan een belangrijk inpakt hebben op het leven van de vrouw. Niet alleen treden er lichamelijke veranderingen op (met nieuwe risicofactoren) maar ook emotioneel, mentaal en vooral sociaal kan menopauze een belangrijke aanpassing vragen. Men vermoedt dat 30% van de vrouwen in het Westen tegen 2005 menopauzaal zullen zijn.

Doelen van het programma
- Bewust worden van factoren (bv. levensstijl, voeding, stress, lichaamsbeweging) die een belangrijke rol spelen voor de (post)menopauzale vrouw.
- Verminderen van symptomen (slaapstoornissen, warmte opwellingen, irritatie, hoofdpijn, spanningen, …).
- Preventief risicofactoren aanpakken om welzijn en gezondheid te optimaliseren
- Stellen van nieuwe levensdoelen en prioriteiten
- Welgeďnformeerde beslissingen nemen i.v.m. hun gezondheid.


Voor wie?
- Vrouwen voor, in of na de menopauze

Formaat
12 weken 2 ˝ uur per week (of 10 weken en 1 dag)

Research:
Na het aanleren van relaxatietechnieken tonen menopauzale vrouwen een betere slaap, een vermindering van de intensiteit en de duur van warmteopwellingen, minder depressie en minder angst. (J. Psychosomat. Ob. And Gyn. 1996; 17: 202-207)

De frequentie van warmteopwellingen verminderde 70% na gedragsinterventie (Study Eastern Michigan State University).

Meer research