Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
Doelgroepen: Chronische Pijn en Chronische Vermoeidheid- Programma
mindbody.be
 

Chronische Pijn en Chronische Vermoeidheid- Programma (CFS)
Mensen die lijden aan chronische pijn of chronische vermoeidheid zijn getroffen in ieder aspect van hun leven. Zij ervaren fysieke symptomen zoals hoofdpijn, keelpijn, slaapstoornissen, geen eetlust e.a.
Vaak is er ook een negatieve weerslag op de persoonlijke relaties en werkprestaties.
Deze problemen leiden op hun beurt tot gevoelens van bezorgdheid, angst, frustratie, depressie en nog meer lichamelijke spanningen waardoor de symptomen nog erger worden.
Dit programma helpt deze negatieve cirkel te doorbreken en terug controle te krijgen over het leven. Het is zowel geschikt voor mensen met chronische pijn als voor mensen met chronische vermoeidheid

 

Doelen van het programma
- Het identificeren van factoren of situaties (vb. levensstijl, dieet, cognities, stress of lichamelijke spanning) die kunnen bijdragen tot deze symptomen
- Het verminderen van de intensiteit en/of frequentie van de vermoeidheid, pijn en/of andere symptomen
- Het gevoel van controle en welzijn vergroten
- Het verbeteren van de levenskwaliteit
- Het maken van geÔnformeerde beslissingen


Voor wie?
- Iedereen die al langer dan 3 maanden dagelijks pijn ervaart.
- Iedereen die lijdt aan CFS.

Formaat
12 weken 2 Ĺ uur per week (of 10 weken en 1 dag)

Research:
Een NIH Technology Assessment Panel besloot dat gedrags- en relaxatie interventies effectief zijn in de behandeling van pijn en insomnia.(JAMA 1996; 276: 313-318)

Chronische pijnpatiŽnten verminderen het bezoek aan hun arts met 36% gedurende het eerste jaar na de interventie(MB programma). (The clinical journal of Pain, Volume 2, pag 305-310,1991)

73% van de patiŽnten die cognitieve gedragstherapie kregen naast standaard medische zorg toonden een 27% verbetering van hun chronische vermoeidheid in vergelijking met standaard medische zorg alleen.(British Med. J. 1996 312: 22-6)

70% van de patiŽnten die cognitieve gedragstherapie kregen voor Chronic Fatigue Syndrom toonden een substantiŽle verbetering in fysiek functioneren en dit bleek gehandhaafd 6 maanden na follow-up.(Am. J. Psychiatry 1997; 154:3)

Meer research